Formaat
Privacy beleid

Stone Consulting stelt uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze Internetsite op prijs. Wij willen ervoor zorgen dat het u duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt en wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoek van onze site. De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres zullen op de volgende wijzen worden gebruikt:

  • Informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen (bijvoorbeeld aanvraag van ons jaarverslag of ander materiaal) slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren.
  • Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.
  • Persoonlijke informatie die u ons toestuurt kan pas dan veilig door ons worden beheerd, als die onze firewall (beschermingsfilter) gepasseerd is. Denkt u daaraan bij het verzenden van vertrouwelijke informatie.
  • De opgeslagen informatie zullen we ook gebruiken voor interne bezoekanalyses om de site verder te optimaliseren. Daarnaast kunnen we dit gebruiken om u in de toekomst over Stone Consulting en haar producten op de hoogte te houden. Als u wilt dat uw informatie hiervoor niet (meer) gebruikt wordt door ons, kunt u ons dat melden.
  • We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derde partijen, die geen onderdeel of directe partner van Stone Consulting zijn.
  • Onze website bevat links naar niet-Stone Consulting web sites. Stone Consulting is niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen van deze web sites.
  • Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: Stone Consulting, Gaston Roelandtsstraat 16 b1, 8020 Oostkamp, België. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten van de groep Stone Consulting. U hebt toegangsrecht en een correctie recht met betrekking tot deze gegevens.  Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Stone Consulting dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stone Consulting. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Stone Consulting is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Stone Consulting verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Stone Consulting wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonlijke informatie. Door Stone Consulting materiaal te sturen geeft u aan Stone Consulting het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Stone Consulting ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Stone Consulting heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stone Consulting houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat Stone Consulting vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Stone Consulting, België en alle geschillen zullen vallen onder de Belgische rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven. Eind van deze voorwaarden voor gebruik.