Formaat
Lid van BNSA

Federatie van belgische natuursteengroothandelaars

BNSA  is geen commerciële organisatie, maar stelt zich tot doel een informerende en ondersteunende rol te spelen op het gebied van de technische problematiek en de Europese normering rond natuursteen. In samenwerking met het WTCB werkt haar technische commissie aan uniforme criteria inzake kwaliteit, afwerking, plaatsing en onderhoud. Febenat staat ten dienste van alle professionelen uit de sector (architecten, aannemers, groothandels etc.).

BNSA is de spreekbuis en het adviesorgaan van de Belgische natuursteenimporteurs en promoot daarenboven het gebruik van natuursteen voor diverse toepassingen in de sector. Haar leden onderschreven hieromtrent een deontologische code, waaruit blijkt dat Febenat zich distantieert van mogelijke onprofessionele handelaars; zonder zich arbitrair op te stellen.