Formaat
Initiatief TRUSTONE

Beste bezoeker.

Stone Consulting spant zich in voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. 
 
Als wij constateren dat een leverancier bijvoorbeeld betrokken is bij kinderarbeid, 
of milieuverontreiniging of hieraan bijdraagt, zijn er meestal mogelijkheden om hier zelf wat aan te doen. 
Vaak gaat het om complexe problemen verder in de keten in opkomende markten en ontwikkelingslanden, waar bedrijven aan gelieerd kunnen zijn viazakelijke relaties. In deze situaties schieten overheden ter plekke vaak tekort in het beschermen van rechten en kunnen (individuele) bedrijven meestal maar een deel van de oplossing van een probleem bieden. 
Samen met andere bedrijven en andere partijen is de kans op een oplossing groter. Hier biedt het Initiatief TruStone een meerwaarde en is Stone Consulting een actief en constructief lid.

    Wat is Trustone (youtube film)

   Trustone (website)
 
1. IMVO Beleid (Due Diligence)
Corporate Social Responsibility and Respect. Years of commitment to honest natural stone, with optimal respect for local communities as an investment. 
    IMVO Beleid (Due Diligence) pdf

    Due Diligence Marokko pdf

 2. Plan van aanpak
Onze duidelijke richtlijnen. Stap voor stap.
    Plan van aanpak pdf
 
3. Code of conduct 
We verwachten van onze zakelijke partners dat ze in al hun activiteiten de nationale wetten volgen in de landen waar ze actief zijn. Als een vereiste in deze Code in strijd is met de nationale wet in enig land of grondgebied, moet altijd de wet worden gevolgd. De vereisten in deze Gedragscode kunnen verder gaan dan de eisen die zijn vastgelegd in nationale wetgeving.
   Code of conduct pdf
 
4. Duurzaam ondernemen
Stone Consulting-Stone Senses is sinds 2019 klimaatbewust actief in Marokko, waar het tegels, zelliges en maatwerk produceert met een sterke focus op duurzaamheid. De samenwerking van 22 jaar met dezelfde partners staat in het teken van ecologische vooruitgang en het naleven van Europese normen. Aanzienlijke investeringen in personeel en duurzame initiatieven hebben geleid tot een milieuvriendelijk productieproces. Het bedrijf investeerde in hernieuwbare energie om de ecologische voetafdruk
te verminderen. Stone Consulting bevordert klimaatbewustzijn door regelmatig te overleggen met werknemers over duurzame werkmethoden en draagt bij aan een ethische werkomgeving met aandacht voor milieu- en sociale verantwoordelijkheid. 

Solar panels Plant and quarry Morocco  (youtube movie)